Úvodní stránka Informace dle zákona č.106/1999sb.
Informace dle zákona č.106/1999sb. PDF

1. Oficiální název

Obec Kámen

2. Důvod založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů;
tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací,
má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů;
při plnění svých úkolů chrání též
veřejný zájem vyjádřený v zákonech a
jiných právních předpisech

3. Organizační struktura


-

4. Kontaktní spojení

adresa: Obec Kámen
Kámen 2
394 13 Kámen
telefon: 565 426 670
fax: -
mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Podatelna el. pošty s elektronickým podpisem :
web: www.obeckamen.cz

 

5. Případné platby můžete poukázat

 

č.ú. 4825-261/0100 KB Pelhřimov

 

6. IČ

 

00248371

 

7. DIČ

 

-

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Plnění rozpočtu obce v roce 2003:
Příjmy: 3 099 046,14 Kč
Výdaje: 3 701 631,53 Kč
Výsledek hospodaření: -602 585,39 Kč
Rozpočet pro rok 2004:
2 120 000 Kč

9. Žádosti o informace

Na obecním úřadě

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na obecním úřadě

11. Opravné prostředky

-

12. Formuláře

-

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

-

14. Nejdůležitější předpisy

-

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

-

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

-

17. Seznam organizací


Mateřská škola Kámen

od 1.1.2003 příspěvková organizace, zřizována Obcí Kámen.

Adresa:

Mateřská škola Kámen
Kámen 64
394 13 Kámen
IČ 709 84 336